پیدا

انسان...

درخواست حذف اطلاعات

فشارخون و گرفتگی عروق در آستانه 32 سالگی! گرچه زمینه ارثی داره اما اینکه تو سن نه چندان بالا بروز میکنه ناشی از طوفانها و استرسهای زندگی هست من واقعا معنی این ایه شریفه رو درک میکنم: لقد خلقناالانسان فی کبد والا زندگی برای بنده به شخصه فقط دوندگی داره نمیدونم کی قراره طعم آسایش و راحتی و خوشی بچشم...